logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna
Strukturę Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie określa statut szkoły.