logo logo
logo bip
Ogłoszenie i komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 130/Z/16 dla inwestycji: "Przebudowa stacji Kościan od km 121.180 do km 123.300 ..."

Obwieszczenie 

Lista wiadomości