logo logo
logo bip
Ogłoszenie i komunikaty

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych - do dnia 21maja 2021 r.

Lista wiadomości