logo logo
logo bip
Opinie RIO

Uchwała Nr SO-12/0954/136/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr SO-12/0954/136/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Uchwała Nr SO-12/951/37/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr SO-12/951/37/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

Uchwała Nr SO-12/951/36/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr SO-12/951/36/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/73/D/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr SO-0951/73/D/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu.

Uchwała Nr SO-0957/37/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr SO-0957/37/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana.

Uchwała Nr SO-0952/37/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr SO-0952/37/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2021 r.

UCHWAŁA Nr SO-0953/68/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/68/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

UCHWAŁA NR SO-0954/38/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/38/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

UCHWAŁA NR SO-0950/3/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/3/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

UCHWAŁA Nr SO-0951/D/3/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/3/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA Nr SO-0951/P/8/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/P/8/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

UCHWAŁA NR SO-0951/65/D/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/65/D/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0952/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała Nr SO-0952/12/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2020 rok

UCHWAŁA NR SO-0957/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 0 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała Nr SO -0957/12/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

UCHWAŁA NR SO-0950/34/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W P-NIU Z DN.18.09.19 W SPR.WYDANIA NA WNIOSEK KREDYTOBIORCY OPINII O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Treść uchwały

UCHW.NR SO-0953/19/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W POZNANIU Z DN.03.09.19 R.W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PRZEDŁ.PRZEZ BURMISTRZA MIASTA K-NA INF.O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻ.ZA I PÓŁROCZE

Treść uchwały

UCHWAŁA NR SO-0954/34/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W POZNANIU Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU

Treść uchwały

UCHWAŁA NR SO-0950/1/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 01 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE WYDANIA NA WNIOSEK EMITENTA OPINII O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMITO

Treść uchwały

UCHWAŁA NR SO-0951/P/3/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/P/3/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

UCHWAŁA NR SO-0951/D/2/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/2/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0952/46/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0952/46/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2019 rok

UCHWAŁA NR SO-0957/46/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0957/46/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

UCHWAŁA NR SO-0953/37/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR SO-0953/37/12Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

UCHWAŁ NR SO-0954/32/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/32/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA NR SO-0950/11/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/11/12/Ln/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

UCHWAŁA NR SO-0951/P/24/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/P/24/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

UCHWAŁA NR SO-0951/D/20/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/20/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0951/D/76/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/76/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0952/32/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0952/32/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2018 rok

UCHWAŁA NR SO-0957/32/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0957/32/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

UCHWAŁA NR SO-0953/51/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/51/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR SO-0954/35/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/35/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA NR SO-0950/4/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 LUTY 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/4/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 luty 2017 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

UCHWAŁA NR SO-0951/P/27/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU

Uchwala Nr SO-0951/P/27/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

UCHWAŁA NR SO-0951/D/18/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/18/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0952/20/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŚC

Uchwała Nr SO-0952/20/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2017 rok

UCHWAŁA NR SO-0957/20/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0957/20/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

UCHWALA NR SO-0953/50/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/50/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

UCHWAŁA NR SO-0954/42/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/42/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2015

UCHWAŁA NR SO-0950/4/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 11 LUTY 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/4/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 luty 2016 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

UCHWAŁA NR SO-0951/D/2/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 12 STYCZNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/2/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0951/P/5/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 12 STYCZNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/P/5/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

UCHWAŁA NR SO-0952/51/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0952/51/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2016 rok

UCHWAŁA NR SO-0957/51/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0957/51/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

UCHWAŁA NR SO-0953/48/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/48/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

UCHWAŁA NR SO-0954/16/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 09 KWIETNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/16/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2014

UCHWAŁA NR SO-0950/1/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/1/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

UCHWAŁA NR SO-0951/D/2/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/2/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

UCHWAŁA NR SO-0951/P/4/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/P/4/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŚCIANA NA 2015 ROK

Uchwała Nr SO-0952/49/12/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2015 rok

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOŚCIANA

Uchwała Nr SO-0957/49/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU

Uchwała Nr SO-0951/D/69/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0953/45/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2014 roku

UCHWAŁA NR SO-0950/18/12/Ln/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 06 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE WYDANIA NA WNIOSEK EMITENTA OPINII O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMI

Treść uchwały

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2013 ROK

Uchwała Nr SO-0954/32/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2013

OPINIA RIO W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr SO-0951/P/3/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

OPINIA RIO W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU (do uchwały budżetowej)

Uchwała Nr SO-0951/D/3/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-0957/47/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2014 rok

Uchwała Nr SO-0952/47/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2014 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/D/58/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/50/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez BM Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA ROK 2012

Uchwała Nr SO-0954/12/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 08 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2012

UCHWAŁA NR SO-0950/5/12/Ln/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU W SPRAWIE WYDANIA NA WNIOSEK EMITENTA OPINII O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMITO

Uchwała Nr SO-0950/5/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU

Uchwała Nr SO-0951/D/19/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr SO-0951/P/31/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOŚCIANA

Uchwała Nr SO-0957/36/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŚCIANA NA 2013 ROK

Uchwała Nr SO-0952/36/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2013 rok

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU

Uchwała Nr SO-0951/D/15/12/Ln/2012

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/33/12/Ln/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z 11.09.12

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2011

Uchwała Nr SO-0954/38/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2011

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

Uchwała Nr SO-0950/13/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr SO-0951/P/3/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-0952/II/8/12/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2012 rok

Uchwała Nr SO-0952/I/8/12/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2012 rok

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/33/12/Ln/2011 Składu Orzekającego RIO w P-niu z 20.09.2011

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała Nr SO-0954/20/12/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
treść uchwały

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-952/II/26/12/Ln/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/69/D/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Kościan deficytu budżetu

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2011 rok

Uchwała Nr SO-0952/I/26/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2011 rok

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/33/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

treść uchwały

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2009

Uchwała Nr SO-0954/27/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2009.
treść uchwały
 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy długu publicznego Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-0951/16/P/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Miasta Kościana (*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2010 rok.

Uchwała Nr SO-0952/17/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kościana na 2010r (*.pdf) cz.1
Uchwała Nr SO-0951/15/D/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu (*.pdf)-cz.2

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/15/D/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu (*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o informacji z wykonania budżetu Miasta Kosciana za I półrocze 2009 roku.

Uchwała Nr SO-0953/31/12/Ln/2009 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby w Poznaniu z dnia 14.09.2009r w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku(*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kosciana za rok 2008.

Uchwała Nr SO-11/10/S/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 02 kwietnia 2009r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2008. (*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2009 rok..

Uchwała Nr SO-11/4/B/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kościana na 2009 rok. -strona 1. (*.pdf)
- strona 2. (*.pdf)
- strona 3. (*.pdf)
- strona 4. (*.pdf)
 
 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy długu publicznego Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-11/3/P/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2008 r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Miasta Kościana. (*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o informacji z wykonania budżetu Miasta Kosciana za I półrocze 2008 roku.

Uchwała Nr SO-11/12/L/Ln/2008 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby w Poznaniu z dnia 23.09.2008r w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku(*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kosciana za rok 2007.

Uchwała Nr SO-11/17/S/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.04.2008r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2007. (*.pdf)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2008 rok.

Uchwała Nr SO-11/13/B/Ln/2007 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2007 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2008 r. (*.pdf)
 
 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy dłudu publicznego Miasta Kościana.

Uchwała Nr SO-11/26/P/Ln/2007 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2007r w sprawie : wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu publicznego Miasta Kościana (*.pdf)