logo logo
logo bip

Uchwała Nr SO-0950/3/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji