logo logo
logo bip

Uchwała Nr SO-0951/P/8/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan