logo logo
logo bip

Uchwała Nr SO-0952/12/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2020 rok