logo logo
logo bip

Uchwała Nr SO-0952/37/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2021 r.