logo logo
logo bip
UCHWAŁA Nr SO-0953/68/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/68/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.