logo logo
logo bip

Uchwała Nr SO-0954/38/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami