logo logo
logo bip

BILANSE URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

 

1) Bilans Urzędu Miejskiego Kościana

2) Rachunek zysków i strat

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4) Informacja dodatkowa-Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3

Łączne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r.

1) Bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)-JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki-JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

4) Informacja dodatkowa-Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

BILANSE URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

1) Bilans Urzędu Miejskiego Kościana

2) Rachunek zysków i strat

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4) Informacja dodatkowa-Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3

BILANSE ŁĄCZNE JEDN.BUDŻ.I SAM.ZAKŁ.BUDŻET.NA DZIEŃ 31.12.2019R.

1) Bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)-JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki-JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

4) Informacja dodatkowa-Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

BILANS I WYLICZENIE KWOTY WOLNYCH ŚRODKÓW W BUDŻECIE GM KOŚCIAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

BILANSE URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

1) Bilans Urzędu Miejskiego Kościana

2) Rachunek zysków i strat

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4) Informacja dodatkowa - Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3

BILANSE ŁĄCZNE JEDN.BUDŻET.I SAM.ZAKŁ.BUDŻET.NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

1) Bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

4) Informacja dodatkowa - Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Bilans

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BILANS

BILANSE URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA

1) Bilans - str1 , str2

2) Rachunek zysków i strat - str1 , str2

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

BILANSE ŁĄCZNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1) Bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)-JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki-JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE