logo logo
logo bip

1) Bilans Urzędu Miejskiego Kościana

2) Rachunek zysków i strat

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4) Informacja dodatkowa - Załączniki: Wprowadzenie do informacji, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3