logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2017 roku przedstawia się następująco:

  w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

97.114.321,86

26.358.299,17

27,14

Wydatki

100.504.800,01

21.784.442,52

21,68

Nadwyżka/ Deficyt

-3.390.478,15

4.573.856,65

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 26.358.299,17 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                          5.400.152,30 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                      94.599,92 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             857.951,45 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                         23.223,89 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                      57.032,07 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                      25.717,46 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                      93.722,45 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                      58.331,64 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                   51.183,36 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                  48.366,92 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                   39.904,71 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                   13.912,75 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                             19.594.200,25 zł.

Wydatki w wysokości 21.784.442,52 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:


Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,17% planu.

Na planowaną kwotę 2.895.985,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 642.170,71 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,09% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 662.227,49 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 13,85%  planu.

Na planowaną kwotę 1.515.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 209.843,26 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 18,55% planu.

Na planowaną kwotę 1.515.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 281.102,04 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,93% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.275,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 244.115,04 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,73% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.275,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 230.817,72 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,91% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 96.878,13 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 15,81% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 73.849,90 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,22% planu.

Na planowaną kwotę 2.004.655,46 zł, zrealizowano przychody w wysokości 505.592,88 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,53% planu.

Na planowaną kwotę 2.004.655,46 zł zrealizowano koszty w kwocie 4491.763,93 zł.

Lista wiadomości