logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

Treść informacji
Lista wiadomości