logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2017 roku przedstawia się nastepująco:

                                                                                                                            w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

97.858.209,63

48.793.617,81

49,86

Wydatki

101.396.970,18

43.259.008,88

42,66

Nadwyżka/ Deficyt

-3.538.760,55

5.534.608,93

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 48.793.617,81 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                          5.400.152,30 zł,                                                                     
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                        94.599,92 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             857.951,45 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                          23.223,89 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                       57.032,07 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                       25.717,46 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                       93.722,45 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                       58.331,64 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                   51.183,36 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                    48.366,92 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                    39.904,71 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                    13.912,75 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                              19.594.200,25 zł.

 

Wydatki w wysokości 43.259.008,88 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 46,92% planu.

Na planowaną kwotę 2.924.629,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.372.418,20 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 52,16% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.496.221,18 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 39,02%  planu.

Na planowaną kwotę 1.515.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 591.150,57 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,11% planu.

Na planowaną kwotę 1.515.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 713.673,99 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 43,37% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.275,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 482.775,37 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,78% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.275,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 509.635,99 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 33,51% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 155.210,86 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 35,36% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 163.795,31 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 51,27% planu.

Na planowaną kwotę 2.028.364,58 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.039.916,30 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,96% planu.

Na planowaną kwotę 2.028.364,58 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.013.430,60 zł.

 

 

Lista wiadomości