logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2017 do 2027
Lista wiadomości