logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2017 roku przedstawia się następująco:

   w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

99.037.197,05

71.850.986,35

72,55

Wydatki

102.575.957,60

66.146.273,08

64,49

Nadwyżka/ Deficyt

-3.538.760,55

5.704.713,27

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 71.850.986,35 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                  12.865.304,37 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                               219.375,96 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    1.960.721,41 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                   47.970,52 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                     140.574,84 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                       79.637,15 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                     240.289,96 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                     161.683,42 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                           134.839,80 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                           133.823,08 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                           104.884,97 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                             38.397,53 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                       55.723.483,34 zł.  

 

Wydatki w wysokości 66.146.273,08 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,81% planu.

Na planowaną kwotę 2.924.629,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.041.777,82 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,35% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.075.182,75 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 60,32%  planu.

Na planowaną kwotę 1.517.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 915.102,75 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 67,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.517.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.020.206,86 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 65,43% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.726,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 737.267,87 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,81% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.726,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 786.552,52 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 54,22% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 251.142,02 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 58,16% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 271.164,38 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 77,31% planu.

Na planowaną kwotę 2.028.364,58 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.568.172,10 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,18% planu.

Na planowaną kwotę 2.028.364,58 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.525.012,90 zł. 

Lista wiadomości