logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

Treść informacji
Lista wiadomości