logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2018 roku przedstawia się następująco:

                             w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

111.626.428,50

27.486.675,15

24,62

Wydatki

117.615.601,50

22.685.704,20

19,29

Nadwyżka/ Deficyt

-5.989.173,00

4.800.970,95

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 27.486.675,15 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                                              5.424.120,16 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                           77.186,63 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                 851.618,12 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                                             21.236,84 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                   52.006,32 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                  56.936,19 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                  93.586,80 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                  62.145,21 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                        47.361,56 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                        48.518,86 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                        38.886,05 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                        13.271,43 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                                 20.699.800,98 zł.

Wydatki w wysokości 22.685.704,20 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,74% planu.

Na planowaną kwotę 2.950.320,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 641.441,72 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,37% planu.

Na planowaną kwotę 2.950.320,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 689.419,93 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,86%  planu.

Na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 306.081,81 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,62% planu.

Na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 288.631,21 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,67% planu.

Na planowaną kwotę 1.132.093,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 267.969,60 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,33% planu.

Na planowaną kwotę 1.132.093,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 241.419,20 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,66% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 112.023,78 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 16,51% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 81.614,57 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,83% planu.

Na planowaną kwotę 1.728.403,79 zł, zrealizowano przychody w wysokości 446.457,71 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,15% planu.

Na planowaną kwotę 1.728.403,79 zł zrealizowano koszty w kwocie 503.885,72 zł.

Lista wiadomości