logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2018 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

                              w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

112.728.665,41

53.004.771,55

47,02

Wydatki

121.185.576,29

47.443.642,95

39,15

Nadwyżka/ Deficyt

-8.456.910,88

5.561.128,60

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 53.004.771,55 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                        9.303.298,47 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                   163.157,89 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                         1.529.842,77 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                        38.421,35 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                          107.648,25 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                          102.157,04 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                         191.693,89 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                          127.365,56 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                               103.545,54 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                102.983,36 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                  79.195,63 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                 28.247,84 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                           41.127.213,96 zł.

Wydatki w wysokości 47.443.642,95 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,70% planu.

Na planowaną kwotę 2.987.320,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.275.518,37 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,96% planu.

Na planowaną kwotę 2.895.423,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.359.571,82 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,00%  planu.

Na planowaną kwotę 4.439.024,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.154.274,37 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,12% planu.

Na planowaną kwotę 4.439.024,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.292.702,93 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,20% planu.

Na planowaną kwotę 1.133.093,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 546.144,31 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,88% planu.

Na planowaną kwotę 1.133.093,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 553.893,67 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,54% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 210.333,95 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 41,15% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 201.800,41 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 54,62% planu.

Na planowaną kwotę 1.793.563,18 zł, zrealizowano przychody w wysokości 979.622,61 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 57,75% planu.

Na planowaną kwotę 1.793.563,18 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.035.730,16 zł.

Lista wiadomości