logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2018 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                           w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

113.626.838,29

78.635.839,33

69,21

Wydatki

122.385.361,78

73.394.509,56

59,97

Nadwyżka/ Deficyt

-8.758.523,49

5.241.329,77

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 78.635.839,33 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                            13.033.196,14 zł,
 • Urząd Miejski Kościana-Instalacja odnawialnych źródeł energii                                    0,00 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         248.412,40 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              2.037.439,25 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                             48.143,30 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                               130.655,73 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                               119.427,24 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                               242.519,52 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                               150.982,49 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                     127.489,07 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                     129.259,67 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                     104.532,81 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                       35.958,44 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                 62.227.823,27 zł.

Wydatki w wysokości 73.394.509,56 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,05% planu.

Na planowaną kwotę 2.987.320,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.062.659,89 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 71,71% planu.

Na planowaną kwotę 2.895.423,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.076.097,33 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 45,95%  planu.

Na planowaną kwotę 4.439.024,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.039.566,12 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,18% planu.

Na planowaną kwotę 4.439.024,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.094.293,29 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,78% planu.

Na planowaną kwotę 1.146.459,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 822.891,65 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,29% planu.

Na planowaną kwotę 1.146.459,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 828.770,79 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,20% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 352.006,06 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 65,44% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 323.542,83 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 76,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.969.245,41 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.501.507,15 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 80,19% planu.

Na planowaną kwotę 1.969.245,41 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.579.207,05 zł.

 

 

Lista wiadomości