logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

                              w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

110.059.014,87

103.014.473,41

93,60

Wydatki

118.159.674,68

107.458.218,35

90,95

Nadwyżka/ Deficyt

-8.100.659,81

-4.443.744,94

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 103.014.473,41 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                                                       16.355.445,03 zł,
 • Urząd Miejski Kościana-Instalacja odnawialnych źródeł energii                                                               0,00 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                     328.747,84 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                          2.881.977,14 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                         76.749,46 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                          202.397,92 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                           173.975,05 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                           383.106,48 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                           220.942,27 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                                 186.177,33 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                                184.976,23 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                                148.661,88 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                                  53.171,10 zł,
 • Gmina Miejska Kościan                                                                                                         81.818.145,68 zł.

Wydatki w wysokości 107.458.218,35 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następują

 • Ø  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 95,73% planu.

  Na planowaną kwotę 3.044.273,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.914.208,75 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,94% planu.

  Na planowaną kwotę 2.952.376,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.950.562,83 zł,

 • Ø  Kościański Ośrodek Kultury:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 106,33%  planu.

  Na planowaną kwotę 4.458.581,39 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 4.740.691,42 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,87% planu.

  Na planowaną kwotę 4.458.581,39 zł zrealizowano koszty w kwocie 4.452.969,56 zł,

 • Ø  Miejska Biblioteka Publiczna:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,25% planu.

  Na planowaną kwotę 1.220.809,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.211.605,65 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,03% planu.

  Na planowaną kwotę 1.220.809,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.208.995,04 zł,

 • Ø  Muzeum Regionalne:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,92% planu.

  Na planowaną kwotę 495.475,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 490.136,91 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,98% planu.

  Na planowaną kwotę 495.475,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 485.470,11 zł,

 • Ø  Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu.

  Na planowaną kwotę 2.195.913,15 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.195.909,50 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,96% planu.

  Na planowaną kwotę 2.195.913,15 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.194.953,36 zł.

Lista wiadomości