logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2019 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

116.618.367,35

28.659.174,72

24,58

Wydatki

121.168.686,78

24.664.617,86

20,36

Nadwyżka/ Deficyt

-4.550.319,43

3.994.556,86

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 28.659.174,72 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                                                            5.567.025,77 zł,
 • Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii                                                                0,00 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                      83.484,30 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                            997.465,60 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                          22.448,12 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                            63.678,31 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                            40.152,18 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                           100.487,36 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                             54.993,14 zł
 • Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                                               42.248,66 zł,
 • Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                                               49.936,85 zł,
 • Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                                              38.357,13 zł,
 • Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                                              13.574,64 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                                       21.585.322,66 zł.

 

Wydatki w wysokości 24.664.617,86 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

                                           Rekreacyjnego - etap VI                                               

                                      energii

                                      oraz Ratusza w Kościanie

 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                      7.869.835,40 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                              1.220.235,00 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                                         1.297.350,88 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                           1.583.939,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość                                                     32.321,25 zł,

 kościańskich uczniów”

 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                             1.075.385,54 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość                                                     20.609,08 zł,

 kościańskich uczniów”

 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                              1.916.212,91 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość                                                      16.767,54 zł,

 kościańskich uczniów”

 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                         1.895.221,48 zł,
 • Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                                489.638,15 zł
 • Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                                 408.619,21 zł,
 • Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                                 387.016,28 zł,
 • Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                                 356.085,71 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

 

 • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:
 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,58% planu.Na planowaną kwotę 3.094.697,00 złzrealizowano przychody w wysokości 667.933,99 zł,
 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,24% planu.Na planowaną kwotę 3.094.697,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 657.438,46 zł,

 

 • Kościański Ośrodek Kultury:
 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,48%  planu.Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.122.846,61 zł,
 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 16,41% planu.Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł zrealizowano koszty w kwocie 857.859,35 zł,

 

 • Miejska Biblioteka Publiczna:
 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,02% planu.Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 312.605,01 zł,
 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,45% planu. Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 279.182,70 zł,

 

 • Muzeum Regionalne:
 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,49% planu.Na planowaną kwotę 549.721,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 118.148,65 zł,
 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 17,85% planu. Na planowaną kwotę 549.721,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 98.123,30 zł,

 

 • Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:
 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 30,28% planu.Na planowaną kwotę 1.824.172,76 zł, zrealizowano przychody w wysokości 552.291,45 zł,
 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 33,45% planu. Na planowaną kwotę 1.824.172,76 zł zrealizowano koszty w kwocie 610.250,47 zł.

 

Lista wiadomości