logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

                                                            w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

120.107.296,16

55.137.597,60

45,91

Wydatki

128.327.438,18

48.259.865,85

37,61

Nadwyżka/ Deficyt

-8.220.142,02

6.871.731,75

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 55.137.597,60 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                                                         10.262.876,59 zł,
 • Urząd Miejski Kościana - Instalacje odnawialnych źródeł energii                                                  0,00 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                    166.884,91 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                       1.729.028,26 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                          35.844,12 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                            119.782,13 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                              85.028,86 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                            193.729,25 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                            102.755,36 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                                  93.302,41 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                                  96.627,06 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                                  74.986,27 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                                  28.795,28 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                                          42.147.957,10 zł.

Wydatki w wysokości 48.259.865,85 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                                                         12.163.807,00 zł,
 • Urząd Miejski Kościana - Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego                                    0,00 zł,

                                                                                                                                - etap VI

 • Urząd Miejski Kościana - Instalacja odnawialnych źródeł energii                                                  0,00 zł,
 • Urząd Miejski Kościana - Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz                               1.380,00 zł,

                                                           Ratusza w Kościanie

 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                               15.928.967,58 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                       2.379.624,28 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                     2.387.586,83 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                         2.961.351,59 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                        98.684,20 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                         1.897.609,29 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                        65.898,91 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                         3.636.484,87 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 - Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                        55.860,12 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                         3.486.911,81 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                               955.361,22 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                               792.919,45 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                               744.372,47 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                               703.046,23 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

1) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,29% planu.

Na planowaną kwotę 3.186.697,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.347.632,14 zł,

 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 43,10% planu.

Na planowaną kwotę 3.012.164,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.298.130,10 zł.

2) Kościański Ośrodek Kultury:

 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,93%  planu.

Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.244.108,15 zł,

 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 39,63% planu.

Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.071.584,92 zł,

3) Miejska Biblioteka Publiczna:

 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 46,58% planu.

Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 606.358,23 zł,

 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,77% planu.

Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 621.749,94 zł,

4) Muzeum Regionalne:

 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 45,06% planu.

Na planowaną kwotę 553.458,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 249.406,73 zł,

 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,89% planu.

Na planowaną kwotę 553.458,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 273.633,87 zł,

5) Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

 • przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,47% planu.

Na planowaną kwotę 1.925.793,91 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.241.487,42 zł,

 • koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,21% planu.

Na planowaną kwotę 1.925.793,91 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.313.534,89 zł.

 

 

 

 

Lista wiadomości