logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOŚCIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W K-NIE, MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W K-NIE, MUZEUM REGIONALNEGO W K-NIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie, Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie, Muzeum Regionalne w Kościanie

Lista wiadomości