logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2019 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

                                                           w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

115.545.009,90

116.614.210,29

100,92

Wydatki (w tym kwota wydatków niewygasających: 6.834.513,98)

126.297.332,49

120.860.448,94

95,69

Nadwyżka/ Deficyt

-10.752.322,59

-4.246.238,65

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 116.614.210,29 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1)   Urząd Miejski Kościana                                                                       18.205.102,12 zł,

2)   Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł

       energii                                                                                                          667.100,62 zł,

3)   Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                   351.678,12 zł,

4)   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      3.266.518,91 zł,

5)   I Liceum Ogólnokształcące                                                                         90.622,69 zł,

6)   Szkoła Podstawowa nr 1                                                                           224.047,41 zł,

7)   Szkoła Podstawowa nr 2                                                                           155.949,53 zł,

8)   Szkoła Podstawowa nr 3                                                                          377.808,58 zł,

9)   Szkoła Podstawowa nr 4                                                                           189.142,16 zł,

10)    Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                           191.814,16 zł,

11)    Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                           194.955,69 zł,

12)    Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                           150.555,27 zł,

13)    Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                              50.698,49 zł,

14)    Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                       92.498.216,54 zł.

Wydatki w wysokości 120.860.448,94 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1)   Urząd Miejski Kościana                                                                         28.457.766,53 zł,

2)   Urząd Miejski Kościana – Kościański Trakt Rekreacyjny                      467.371,45 zł,

       etap VI                                                                                  

3)   Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł                         4.050,00 zł,

       energii

4)   Urząd Miejski Kościana – Państwowy Fundusz Dróg                             473.813,00 zł,

       Samorządowych

5)   Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy                          2.670.574,78 zł,

       Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

6)   Ośrodek Pomocy Społecznej                                                               39.974.306,02 zł,

7)   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                       4.923.790,54 zł,

8)   I Liceum Ogólnokształcące                                                                    5.154.782,60 zł,

9)   Szkoła Podstawowa nr 1                                                                        6.040.206,86 zł,

10)    Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość                       158.006,77 zł,

          kościańskich uczniów”

11)    Szkoła Podstawowa nr 2                                                                     3.784.206,53 zł,

12)    Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość                        113.731,77 zł,

          kościańskich uczniów”

13)    Szkoła Podstawowa nr 3                                                                     7.627.341,14 zł,

14)    Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość                          92.601,80 zł,

          kościańskich uczniów”

15)    Szkoła Podstawowa nr 4                                                                     7.210.582,53 zł,

16)    Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                        2.113.849,43 zł,

17)    Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                        1.682.079,65 zł,

18)    Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                        1.506.347,85 zł,

19)    Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                        1.570.525,71 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

1)   Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 95,74% planu.

Na planowaną kwotę 3.186.697,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.050.964,23 zł,

- koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,52% planu.

Na planowaną kwotę 3.012.168,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.997.866,70 zł,

2)   Kościański Ośrodek Kultury:

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 62,60%  planu.

Na planowaną kwotę 5.430.915,61 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.400.013,98 zł,

- koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,88% planu.

Na planowaną kwotę 5.430.915,61 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.632.278,58 zł,

3)  Miejska Biblioteka Publiczna:

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 97,69% planu.

Na planowaną kwotę 1.340.752,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.309.815,92 zł,

- koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,55% planu.

Na planowaną kwotę 1.340.752,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.307.968,39 zł,

4)   Muzeum Regionalne:

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,79% planu.

Na planowaną kwotę 555.258,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 548.519,86 zł,

- koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,67% planu.

Na planowaną kwotę 555.258,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 547.859,82 zł,

5)   Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,97% planu.

Na planowaną kwotę 2.908.527,59 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.907.758,52 zł,

- koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,25% planu.

Na planowaną kwotę 2.908.527,59 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.886.715,13 zł.

 

Lista wiadomości