logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:

                                                                            w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

133.942.038,30

32.873.741,08

24,54

Wydatki

136.457.430,15

29.317.215,66

21,48

Nadwyżka/ Deficyt

-2.515.391,85

3.556.525,42

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 32.873.741,08 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1)   Urząd Miejski Kościana                                                                            6.155.803,97 zł,

2)   Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii          2.688,77 zł,

3)   Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                        91.627,98 zł,

4)   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                            944.382,16 zł,

5)   I Liceum Ogólnokształcące                                                                            21.608,42 zł,

6)   Szkoła Podstawowa nr 1                                                                               69.440,39 zł,

7)   Szkoła Podstawowa nr 2                                                                               36.554,18 zł,

8)   Szkoła Podstawowa nr 3                                                                              111.311,23 zł,

9)   Szkoła Podstawowa nr 4                                                                               52.929,29 zł,

10)    Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                               31.210,86 zł,

11)    Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                               51.035,22 zł,

12)    Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                36.868,62 zł,

13)    Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                 11.392,96 zł,

14)    Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 106,87 zł,

15)    Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                         25.256.780,16 zł.

 

Wydatki w wysokości 29.317.215,66 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1)   Urząd Miejski Kościana                                                                              5.670.465,02 zł,

2)   Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu

Rekreacyjnego-etap VI                                                                                                     0,00 zł,

3)   Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii       411.622,64 zł,

4)   Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej

oraz Ratusza w Kościanie                                                                                 543.305,45 zł,

5)   Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                10.957.425,04 zł,

6)   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                         1.115.766,12 zł,

7)   I Liceum Ogólnokształcące                                                                      1.498.008,53 zł,

8)   Szkoła Podstawowa nr 1                                                                           1.808.773,82 zł,

9)   Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich

     uczniów”                                                                                                              26.584,69 zł,

10)    Szkoła Podstawowa nr 2                                                                      1.148.401,89 zł,

11)    Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich

uczniów”                                                                                                                  21.279,52 zł,

12)    Szkoła Podstawowa nr 3                                                                      2.050.478,88 zł,

13)    Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich

uczniów”                                                                                                                   22.075,61 zł,

14)    Szkoła Podstawowa nr 4                                                                        2.010.505,51 zł,

15)    Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                               550.086,28 zł,

16)    Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                               442.530,43 zł,

17)    Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                               416.713,76 zł,

18)    Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                               436.192,59 zł,

19)    Środowiskowy Dom Samopomocy                                                           186.999,88 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

 

Na planowaną kwotę 3.234.965,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 850.304,89 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,78% planu.

Na planowaną kwotę 3.234.965,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 672.195,15 zł,

 

Na planowaną kwotę 1.830.400,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 424.260,15 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,32% planu.

Na planowaną kwotę 1.830.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 390.241,18 zł,

 

Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 354.072,52 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,40% planu.

Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 296.899,45 zł,

 

Na planowaną kwotę 623.323,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 120.815,02 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 13,96% planu.

Na planowaną kwotę 623.323,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 87.000,13 zł,

 

Na planowaną kwotę 3.028.610,82 zł, zrealizowano przychody w wysokości 891.615,00 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 30,12% planu.

Na planowaną kwotę 3.028.610,82 zł zrealizowano koszty w kwocie 912.281,44 zł.

Lista wiadomości