logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2020 roku - część opisowa

2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2020 roku - część tabelaryczna

1) Załącznik nr 1

2) Załącznik nr 2

3) Załącznik nr 3

4) Załącznik nr 4

5) Załącznik nr 5

6) Załącznik nr 6

7) Załącznik nr 7

8) Załącznik nr 8

9) Załącznik nr 9

10) Załącznik nr 10

3. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2020 roku

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

5. Informacja o przebiegu  wykonania planu finansowego SPZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego za I półrocze 2020 roku

Lista wiadomości