logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA IV KWARTAŁ 2020R. UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA IV KWARTAŁ 2020R. UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

 W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaewidencjonowano w Urzędzie Miejskim następujące umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym:

  1. Decyzja OŚ.6131.17.2020 – Zarząd Dróg Powiatowych - umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w wysokości 52.075,61 zł.
  2.  Decyzja OŚ.6131.28.2020 – Grzegorz Szwarc - umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w wysokości  55.461,34 zł.
  3. Decyzja OŚ.6131.29.2020 – SEACOM Sp. z o.o.  - umorzenie opłaty za usunięcie drzewa  w wysokości  12.753,18 zł.
  4. Decyzja OŚ.6131.29.2020 – FOLPLAST Sp. z o.o.  - umorzenie opłaty za usunięcie drzewa  w wysokości  8.654,52 zł.
  5. Decyzja OŚ.6131.31.2020 – Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa  - umorzenie opłaty za usunięcie drzewa  w wysokości  5.786,50 zł.
  6. Decyzja OŚ.6131.32.2020 – Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa  - umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w wysokości  45.071,08 zł.
  7.  Decyzja OŚ.6131.94.2020 – KOM – EKO Sp. z o.o. - umorzenie opłaty za usunięcie drzewa  w wysokości  49.280,71 zł.
  8. Decyzja OŚ.6131.95.2020 – Zarząd Powiatu Kościańskiego  - umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w wysokości  165.876,89 zł.
Lista wiadomości