logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody

134.432.401,23 zł

133.712.878,14 zł

99,46 %

Wydatki

137.818.933,08 zł

129.203.387,24 zł

93,75 %

Nadwyżka/ Deficyt

-3.386.531,85 zł

4.509.490,90 zł

X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 133.712.878,14 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.

Urząd Miejski Kościana

18.569.357,41 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii

6.929,14 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

21.973,81 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

0,90 zł

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej

380.584,66 zł

6.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.786.360,49 zł

7.

I Liceum Ogólnokształcące

53.012,98 zł

8.

Szkoła Podstawowa nr 1

115.334,57 zł

9.

Szkoła Podstawowa nr 2

95.940,57 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 3

239.888,57 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 4

141.210,80 zł

12.

Samorządowe Przedszkole nr 1

115.663,17 zł

13.

Samorządowe Przedszkole nr 2

119.521,34 zł

14.

Samorządowe Przedszkole nr 3

80.582,79 zł

15.

Samorządowe Przedszkole nr 4

27.573,83 zł

16.

Środowiskowy Dom Samopomocy

251,67 zł

17.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan

111.958.691,44 

 

Wydatki w wysokości 129.203.387,24 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1.

Urząd Miejski Kościana

28.237.048,18 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI

450.269,64 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii

3.578.747,15 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

3.149.500,20 zł

5.

Urząd Miejski Kościana - Zdalna szkoła

98.260,00 zł

6.

Urząd Miejski Kościana - Zdalna szkoła +

91.707,00 zł

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

45.942.316,76 zł

8.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

4.339.867,18 zł

9.

I Liceum Ogólnokształcące

5.784.335,46 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 1

6.603.270,55 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

41.570,49 zł

12.

Szkoła Podstawowa nr 2

4.111.716,43 zł

13.

Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

29.104,72 zł

14.

Szkoła Podstawowa nr 3

8.243.836,89 zł

15.

Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

32.635,17 zł

16.

Szkoła Podstawowa nr 4

7.898.617,30 zł

17.

Samorządowe Przedszkole nr 1

2.197.647,08 zł

18.

Samorządowe Przedszkole nr 2

1.777.245,25 zł

19.

Samorządowe Przedszkole nr 3

1.553.866,83 zł

20.

Samorządowe Przedszkole nr 4

1.660.214,72 zł

21.

Środowiskowy Dom Samopomocy

875.197,93 zł

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  95,71% planu.

Na planowaną kwotę 3.850.965 zł, zrealizowano przychody w wysokości  3.685.592,82 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  96,22% planu.

Na planowaną kwotę 3.683.664,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.544.341,21 zł.

 * Kościański Ośrodek Kultury:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  97,98%  planu.

Na planowaną kwotę 1.502.000 zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.471.691,69 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  97,92% planu.

Na planowaną kwotę 1.502.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.470.807,90 zł.

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości 96,52% planu.

Na planowaną kwotę 1.287.300,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.242.449,84 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  96,43% planu.

Na planowaną kwotę 1.287.300,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.241.354,74 zł,

* Muzeum Regionalne:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  99,25% planu.

Na planowaną kwotę 470.918,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  467.402,73 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,32% planu.

Na planowaną kwotę 468.918,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 465.742,15 zł,

*Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  99,99 % planu.

Na planowaną kwotę 3.391.655,15 zł, zrealizowano przychody w wysokości   3.391.367,84 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  99,93 % planu.

Na planowaną kwotę 3.391.655,15 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.389.141,83 zł.

Lista wiadomości