logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2020 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2020 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, Kościańskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, Muzeum Regionalnego w Kościanie

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

Lista wiadomości