logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2020 ROK

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmniny Miejskiej Kościan za 2020 rok

Lista wiadomości