logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody

131.233.650,83

33.718.888,80

25,69

Wydatki

136.904.770,83

29.886.973,17

21,83

Nadwyżka/ Deficyt

5.671.120,00

3.831.915,63

X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 33.718.888,80 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.

Urząd Miejski Kościana

6.399.386,05 zł

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

114.063,66 zł

3.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

212.683,83 zł

4.

I Liceum Ogólnokształcące

15.112,68 zł

5.

Szkoła Podstawowa nr 1

25.622,28 zł

6.

Szkoła Podstawowa nr 2

24.090,48 zł

7.

Szkoła Podstawowa nr 3

91.120,06 zł

8.

Szkoła Podstawowa nr 4

49.509,66 zł

9.

Samorządowe Przedszkole nr 1

49.299,50 zł

10.

Samorządowe Przedszkole nr 2

44.135,70 zł

11.

Samorządowe Przedszkole nr 3

31.501,20 zł

12.

Samorządowe Przedszkole nr 4

9.296,00 zł

13.

Środowiskowy Dom Samopomocy

28,00 zł

14.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan

26.653.039,70 zł

 

Wydatki w wysokości 29.886.973,17 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1.

Urząd Miejski Kościana

5.883.279,86 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI

10.044,00 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

7.380,00 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

19.131,86 zł

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej

11.106.794,69 zł

6.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

894.360,51 zł

7.

I Liceum Ogólnokształcące

1.607.411,85 zł

8.

Szkoła Podstawowa nr 1

1.937.080,35 zł

9.

Szkoła Podstawowa nr 2

1.247.465,73 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 3

2.480.095,81 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 4

2.327.638,16 zł

12.

Samorządowe Przedszkole nr 1

676.926,20 zł

13.

Samorządowe Przedszkole nr 2

559.304,05 zł

14.

Samorządowe Przedszkole nr 3

466.856,28 zł

15.

Samorządowe Przedszkole nr 4

465.314,69 zł

16.

Środowiskowy Dom Samopomocy

197.889,13 zł

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  28,57% planu.

Na planowaną kwotę 4.440.211,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.268.654,87 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  21,19% planu.

Na planowaną kwotę 4.440.211,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 940.759,89 zł.

 * Kościański Ośrodek Kultury:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  16,13%  planu.

Na planowaną kwotę 1.461.320,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  235.661,12 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  21,70% planu.

Na planowaną kwotę 1.461.320,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 317.068,48 zł.

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.296.400,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 316.617,89 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  22,58% planu.

Na planowaną kwotę 1.296.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 292.684,04zł,

* Muzeum Regionalne:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  13,73% planu.

Na planowaną kwotę 624.265,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  85.710,10 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 14,61% planu.

Na planowaną kwotę 622.265,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 90.893,84 zł,

*Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  29,27% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.688,84 zł, zrealizowano przychody w wysokości   839.618,33 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  35,47 % planu.

Na planowaną kwotę 2.868.688,84 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.017.474,62 zł.

Lista wiadomości