logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I i II KWARTAŁ 2021R. UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I i II KWARTAŁ 2021R. UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

 

W okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r zaewidencjonowano w Urzędzie Miejskim następujące umorzenia  niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno  -prawnym :

  1. Decyzja OŚ.6131.12.2021 – P.H.U. Matuz  - umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w wysokości 112.500,00 zł.
  2. Decyzja OŚ.6131.13.2021 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie  - umorzenie opłaty za usunięcie drzew i krzewów  w wysokości  13.440,37 zł.
Lista wiadomości