logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2021 ROKU

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2021 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartał 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody

132.870.401,36

66.510.981,41

50,06

Wydatki

143.752.681,43

58.266.411,71

40,53

Nadwyżka/ Deficyt

- 10.882.280,07

8.244.569,70

X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 66.510.981,41 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.

Urząd Miejski Kościana

11.545.129,00 zł

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

225.728,96 zł

3.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

433.225,88 zł

4.

I Liceum Ogólnokształcące

33.272,07 zł

5.

Szkoła Podstawowa nr 1

79.724,14 zł

6.

Szkoła Podstawowa nr 2

64.828,66 zł

7.

Szkoła Podstawowa nr 3

169.872,36 zł

8.

Szkoła Podstawowa nr 4

80.250,32 zł

9.

Samorządowe Przedszkole nr 1

97.079,60 zł

10.

Samorządowe Przedszkole nr 2

81.792,40 zł

11.

Samorządowe Przedszkole nr 3

59.531,20 zł

12.

Samorządowe Przedszkole nr 4

15.590,50 zł

13.

Środowiskowy Dom Samopomocy

49,00 zł

14.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan

53.624.907,32 zł

 

Wydatki w wysokości 58.266.411,71 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1.

Urząd Miejski Kościana

12.221.515,34 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI

220.410,56 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

38.732,95 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

175.120,35 zł

5.

Urząd Miejski Kościana – Mobilny Urzędnik

1.646,98 zł

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

22.200.494,57 zł

7.

OPS – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

23.862,57 zł

8.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

1.773.969,57 zł

9.

I Liceum Ogólnokształcące

2.991.136,71 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 1

3.477.751,16 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 2

2.278.139,57 zł

12.

Szkoła Podstawowa nr 3

4.584.851,20 zł

13.

Szkoła Podstawowa nr 4

4.040.946,58 zł

14.

Samorządowe Przedszkole nr 1

1.234.513,36 zł

15.

Samorządowe Przedszkole nr 2

983.525,42 zł

16.

Samorządowe Przedszkole nr 3

828.323,36 zł

17.

Samorządowe Przedszkole nr 4

815.832,81 zł

18.

Środowiskowy Dom Samopomocy

375.638,65 zł

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  49,26% planu.

Na planowaną kwotę 4.584.211,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  2.258.395,77 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  43,48% planu.

Na planowaną kwotę 4.558.162,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.981.958,03 zł.

 * Kościański Ośrodek Kultury:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  37,86%  planu.

Na planowaną kwotę 1.461.320,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  553.213,04 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  44,03% planu.

Na planowaną kwotę 1.461.320,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 643.410,03 zł.

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości 46,49% planu.

Na planowaną kwotę 1.295.900,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 602.509,28 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  46,72% planu.

Na planowaną kwotę 1.295.900,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 605.422,97 zł,

* Muzeum Regionalne:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  38,69% planu.

Na planowaną kwotę 624.015,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  241.411,20 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 34,40% planu.

Na planowaną kwotę 622.015,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 213.996,07 zł,

*Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  59,10% planu.

Na planowaną kwotę 2.991.322,83 zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.767.782,72 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  66,77 % planu.

Na planowaną kwotę 2.991.322,83 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.997.284,66 zł.

Lista wiadomości