logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartał 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody

129.528.573,85

98.883.928,02

76,34

Wydatki

145.355.946,77

92.553.795,38

63,67

Nadwyżka/ Deficyt

- 15.827.372,92

6.330.132,64

X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 98.883.928,02 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.

Urząd Miejski Kościana

16.125.743,38  zł

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

372.467,90 zł

3.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.050.893,55  zł

4.

I Liceum Ogólnokształcące

56.876,85 zł

5.

Szkoła Podstawowa nr 1

83.220,05 zł

6.

Szkoła Podstawowa nr 2

69.629,78 zł

7.

Szkoła Podstawowa nr 3

249.097,27 zł

8.

Szkoła Podstawowa nr 4

96.215,19 zł

9.

Samorządowe Przedszkole nr 1

127.565,10 zł

10.

Samorządowe Przedszkole nr 2

110.242,50 zł

11.

Samorządowe Przedszkole nr 3

79.992,10 zł

12.

Samorządowe Przedszkole nr 4

23.134,00 zł

13.

Środowiskowy Dom Samopomocy

70,00

14.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan

80.438.780,35 zł

 

Wydatki w wysokości 92.553.795,38zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1.

Urząd Miejski Kościana

21.071.155,52 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI

1.420.231,39 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

539.618,85 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

1.515.193,83 zł

5.

Urząd Miejski Kościana – Mobilny Urzędnik

1.646,98 zł

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

33.358.339,07 zł

7.

OPS – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

42.268,58 zł

8.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

2.878.578,60 zł

9.

I Liceum Ogólnokształcące

4.379.270,32 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 1

5.165.309,07 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 2

3.300.731,87 zł

12.

Szkoła Podstawowa nr 3

6.650.891,67 zł

13.

Szkoła Podstawowa nr 4

5.956.610,78 zł

14.

Samorządowe Przedszkole nr 1

1.831.378,78 zł

15.

Samorządowe Przedszkole nr 2

1.442.101,48 zł

16.

Samorządowe Przedszkole nr 3

1.209.989,84 zł

17.

Samorządowe Przedszkole nr 4

1.222.577,84 zł

18.

Środowiskowy Dom Samopomocy

567.900,91 zł

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  72,73% planu.

Na planowaną kwotę 4.584.211,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  3.334.100,69 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  64,62% planu.

Na planowaną kwotę 4.558.162,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.945.403,30  zł.

 * Kościański Ośrodek Kultury:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  62,32%  planu.

Na planowaną kwotę 1.504.820,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  937.803,41 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  70,18% planu.

Na planowaną kwotę 1.504.820,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.056.106,87 zł.

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,47% planu.

Na planowaną kwotę 1.296.100,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 900.369,77 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  68,90% planu.

Na planowaną kwotę 1.296.100,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 893.062,25 zł,

* Muzeum Regionalne:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  61,71% planu.

Na planowaną kwotę 624.015,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  385.110,30 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości 62,44% planu.

Na planowaną kwotę 622.015,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 388.413,89 zł,

*Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  • przychody zostały zrealizowane w wysokości  78,21% planu.

Na planowaną kwotę 3.497.799,31 zł, zrealizowano przychody w wysokości  2.735.677,00 zł,

  • koszty zostały zrealizowane w wysokości  86,00 % planu.

Na planowaną kwotę 3.497.799,31 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.008.194,64  zł.

Lista wiadomości