logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA IV KWARTAŁY 2008 ROKU

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za IV kwartały 2008 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

57.456.893,68

58.961.226,73

102,62

Wydatki

55.525.809,44

52.118.286,89

93,86

Nadwyżka/ Deficyt

1.989.242,49

6.842.939,84

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 58.961.226,73 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                  16.730.650,58 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                                 66.325,27 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                                  313,54 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                       1.062.944,09 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                                     22.372,85 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                                   25.096,87 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                                   21.698,88 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                                  56.619,19 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                                   72.152,32 zł,

Ø      Budżet Miasta Kosciana (*.pdf)                                                                  40.903.053,14 zł.

 

Wydatki w wysokości 52.118.286,89 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana                                                                  21.591.431,91 zł,

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf) – dot. „Programu Operacyjnego                       30.000,00 zł,

            Kapitał Ludzki”

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                          11.012.318,48 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                           497.190,25 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                       1.792.294,82 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                                3.550.535,74 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                              3.399.131,76 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                              2.652.351,22 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                            3.953.952,75 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                             3.639.079,96 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 112,94% planu.

Na planowaną kwotę 6.619.523,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 7.476.095,58 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 112,94% planu.

Na planowaną kwotę 6.619.523,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 7.476.095,58 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 97,60% planu.

Na planowaną kwotę 3.686.262,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.597.872,40 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,33% planu.

Na planowaną kwotę 3.530.599,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.542.098,61 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,55% planu.

Na planowaną kwotę 1.195.053,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.189.690,59 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,55% planu.

Na planowaną kwotę 1.195.053,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.189.690,59 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 101,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.143.504,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.159.740,60 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 101,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.143.504,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.159.740,60 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,60% planu.

Na planowaną kwotę 934.337,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 939.980,67 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,60% planu.

Na planowaną kwotę 934.337,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 939.980,67 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,64% planu.

Na planowaną kwotę 819.222,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 816.253,78 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,73% planu.

Na planowaną kwotę 819.222,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 817.013,07 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,81%  planu.

Na planowaną kwotę 1.108.097,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.139.273,94 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 91,44% planu.

Na planowaną kwotę 1.108.097,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.013.293,26 zł,

 

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,67% planu.

Na planowaną kwotę 769.059,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 774.224,62 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,13% planu.

Na planowaną kwotę 769.059,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 754.661,35 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 104,13% planu.

Na planowaną kwotę 359.438,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 374.292,56 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,07% planu.

Na planowaną kwotę 359.438,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 345.310,85 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,84% planu.

Na planowaną kwotę 1.899.210,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.915.115,97 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,09% planu.

Na planowaną kwotę 1.637.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.589.792,85 zł.

 

 

 

Lista wiadomości