logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2005 DOT. UDZIELONYCH ULG Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2005 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty (*.pdf)
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2005 roku udzielono pomocy publicznej (*.pdf)
Lista wiadomości