logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Omówienie wykonania budżetu miasta Kościana za I półrocze 2005r (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych (*.pdf)
Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych (*.pdf)
Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych (*.pdf)
Załącznik nr 4. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych (*.pdf)
Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (*.pdf)
Załącznik nr 6. Przychody i wydatki GFOŚ i GW (*.pdf)
Załącznik nr 7. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)
Załącznik nr 8. Przychody i koszty instytucji kultury (*.pdf)
Lista wiadomości