logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2004 ROK

1. Omówienie wykonania budżetu miasta Kościana za 2004 rok (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych (*.pdf)
Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych (*.pdf)
Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu admin.rządowej (*.pdf)
Załącznik nr 4. Wykonanie zadań iwestycyjnych (*.pdf)
Załącznik nr 5. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu miasta (*.pdf)
 
2. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)
 
3. Przychody i wydatki środków specjalnych (*.pdf)
 
4. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*.pdf)
 
5. Informacje dodatkowe
5.1. Informacja o udzielonych ulgach oraz umorzenie należności jedn. organ. (*.pdf)
5.2. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2003 (*.pdf)
 
6. Wykresy (*.pdf)
 
 
Lista wiadomości