logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2005 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kościana za 2005r (*.pdf)
 
1. Budżet miasta Kościana za 2005 rok
1.1. Wstęp (*.pdf)
1.2. Dochody budżetowe (*.pdf)
1.3. Wydatki budżetowe (*.pdf)
2. Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych (*.pdf)
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004 (*.pdf)
4. Informacje dodatkowe (*.pdf)
5. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych (*.pdf)
6. Przychody i wydatki środków specjalnych (*.pdf)
7. Przychody i wydatki GFOŚ i GW (*.pdf)
8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)
8.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
8.2. Przedszkola
8.3. Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji
9. Przychody i koszty instytucji kultury (*.pdf)
9.1. Kościański Ośrodek Kultury
9.2. Miejska Biblioteka Publiczna
9.3. Muzeum Regionalne
10. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Modzieży w Kościanie (*.pdf)
11. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie (*.pdf)
 
    Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekaznaych z budżetu miasta Kościana w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 7. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 8. Przychody i wydatki GFOŚ i GW w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2005r. (*.pdf)
    Załącznik nr 10. Przychody i koszty instytucji kultury w 2005r. (*.pdf)
 
 
Lista wiadomości