logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

W I kwartale 2006 roku realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana przedstawia się następująco:

                                                                                                                                     w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody (*.pdf)

42 779 527

11 977 193

28%

Wydatki (*.pdf)

43 777 527

10 526 681

24%

Nadwyżka/ Deficyt

-998 000

1 450 512

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 11.977.193,15 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana w wysokości 3.102.966,20 zł (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 10.792,85 zł (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 50,07 zł (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości 288.236,59 zł (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 6.574,44 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 w wysokości 2.580,05 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 w wysokości 3.227,25 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 w wysokości 15.159,15 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 w wysokości 13.429,70 zł (*.pdf)

Ø      dochody budżetu Miasta w wysokości 8.534.176,85 zł (*.pdf).

 

Wydatki w wysokości 10.526.681,43 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana w wysokości 3.596.810,33 zł (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2.230.003,77 zł (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 121.807,54 zł (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości 407.178,88 zł (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 870.539,72 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 w wysokości 832.574,74 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 w wysokości 611.889,07 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 w wysokości 965.236,02 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 w wysokości 890.641,36 zł (*.pdf)

 

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki w I kwartale przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.

Na planowaną kwotę 5.555.080 zł,  zrealizowano przychody w wysokości          1.317.094,26 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 21% planu.

Na planowaną kwotę 5.350.700 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.103.064,02 zł,

Ø      MIejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 37% planu.

Na planowaną kwotę 3.309.848 zł,  zrealizowano przychody w wysokości               1.210.516,09 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 34% planu.

Na planowaną kwotę 3.245.288 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.087.233,17 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.

Na planowaną kwotę 844.466 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  190.808,14 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.

Na planowaną kwotę 844.466 zł zrealizowano koszty w kwocie 202.144,14 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.

Na planowaną kwotę 901.484 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  204.226,60 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.

Na planowaną kwotę 901.484 zł zrealizowano koszty w kwocie 212.604,19 zł, 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.

Na planowaną kwotę 742.909 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  167.205,95 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.

Na planowaną kwotę 742.909 zł zrealizowano koszty w kwocie 175.711,14 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.

Na planowaną kwotę 559.512 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  132.857,86 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 25% planu.

Na planowaną kwotę 559.512 zł zrealizowano koszty w kwocie 141.633,30 zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 31% planu.

Na planowaną kwotę 685.500 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  211.744,41 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 29% planu.

Na planowaną kwotę 685.500 zł zrealizowano koszty w kwocie 198.004,41 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.

Na planowaną kwotę 700.300 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  163.372,54 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 25% planu.

Na planowaną kwotę 700.300 zł zrealizowano koszty w kwocie 175.825,55 zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 35% planu.

Na planowaną kwotę 208.000 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  73.341,42 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 38% planu.

Na planowaną kwotę 208.000 zł zrealizowano koszty w kwocie 78.024,44 zł,

Ø      Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 19% planu.

Na planowaną kwotę 1.327.500 zł,  zrealizowano przychody w wysokości             251.034,36 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.

Na planowaną kwotę 1.256.547 zł zrealizowano koszty w kwocie 306.573,48 zł.

 

Lista wiadomości