logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA III KWARTAŁY 2006 R.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za III kwartały 2006 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

DOCHODY (*.pdf)

45.960.249,70

34.751.793,00

75,61

WYDATKI (*.pdf)

47.325.587,53

32.906.783,34

69,53

Nadwyżka/ Deficyt

- 1.365.337,83

1.845.009,66

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 34.751.793,00 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana w wysokości                                      8.918.343,32 zł (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości                                   34.504,33 zł (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości                    457,90 zł (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości                           694.497,51 zł (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące w wysokości                                      19.671,25 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 w wysokości                                                       6.631,55 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 w wysokości                                                       5.507,37 zł, (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 w wysokości                                                    40.791,02 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 w wysokości                                                     30.633,45 zł,(*.pdf)

Ø      dochody budżetu Miasta w wysokości                                  25.000.755,30  zł.(*.pdf)

 

Wydatki w wysokości 32.906.783,34 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana w wysokości                                   12.694.021,95  zł, (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości                              6.753.815,25 zł, (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości             326.777,17 zł, (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości                        1.156.199,12 zł, (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące w wysokości                                 2.599.280,59 zł, (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 w wysokości                                                2.384.017,93 zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 w wysokości                                                1.681,538,13 zł, (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 w wysokości                                               2.753.911,22 zł,(*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 w wysokości                                                2.557.221,98 zł.(*.pdf)

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

Ø     Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 93% planu.

Na planowaną kwotę 5.745.850zł,  zrealizowano przychody w wysokości  5.352.877,36zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 87% planu.

Na planowaną kwotę 5.440.700zł zrealizowano koszty w kwocie 4.745.712,41zł,

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf): 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 69% planu.

Na planowaną kwotę 3.533.716zł,  zrealizowano przychody w wysokości  2.448.753,73zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 69% planu.

Na planowaną kwotę 3.462.388zł zrealizowano koszty w kwocie 2.401.968,91zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 70% planu.

Na planowaną kwotę 860.456zł,  zrealizowano przychody w wysokości  602.962,39zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 71% planu.

Na planowaną kwotę 860.456zł zrealizowano koszty w kwocie 614.451,46zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 70% planu.

Na planowaną kwotę 911.484zł,  zrealizowano przychody w wysokości  640.254.52zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 71% planu.

Na planowaną kwotę 911.484zł zrealizowano koszty w kwocie 648.253,16zł,

 

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 70% planu.

Na planowaną kwotę 747.909zł,  zrealizowano przychody w wysokości  519.790,50zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 70% planu.

Na planowaną kwotę 747.909zł zrealizowano koszty w kwocie 522.194,68zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 77% planu.

Na planowaną kwotę 564.512zł,  zrealizowano przychody w wysokości  433.924,54zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 75% planu.

Na planowaną kwotę 564.512zł zrealizowano koszty w kwocie 422.090,71zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf): 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 84%  planu.

Na planowaną kwotę 871.200 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  734.652,29zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 84% planu.

Na planowaną kwotę 871.200zł zrealizowano koszty w kwocie 734.689,93zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 78% planu.

Na planowaną kwotę 717.770 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  559.626,68zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 77% planu.

Na planowaną kwotę 717.770zł zrealizowano koszty w kwocie 549.207,95zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 75% planu.

Na planowaną kwotę 276.111,40zł,  zrealizowano przychody w wysokości  207.197,27zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 78% planu.

Na planowaną kwotę 270.111,40zł zrealizowano koszty w kwocie 210.657,30zł,

Ø     Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Modzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 75% planu.

Na planowaną kwotę 1.327.500zł,  zrealizowano przychody w wysokości  995.559,12zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 77% planu.

Na planowaną kwotę 1.256.547zł zrealizowano koszty w kwocie 964.992,45zł,

Lista wiadomości