logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: -INSTYTUCJI KULTURY, -OŚRODKA REHABULITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, -WARSZTATÓW TERAPI

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO:

                                     - INSTYTUCJI KULTURY,

                                     - OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA 

                                       DZIECI I MŁODZIEŻY,

                                     - WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

 

Załącznik nr 1. (*.pdf). Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 2. (*.pdf). Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 3. (*.pdf). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 4. (*.pdf). Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana  w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 5. (*.pdf). Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 6. (*.pdf). Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu  należności na rzecz Miasta w I półroczu 2007 roku, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa

Załącznik nr 7. (*.pdf). Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 8. (*.pdf). Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 9. (*.pdf). Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 10. (*.pdf).  Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2007 roku

 

 

1. Budżet Miasta Kościana za I półrocze 2007 roku (*.pdf)

1.1. Wstęp

1.2. Dochody budżetowe (*.pdf)

1.3. Wydatki budżetowe (*.pdf)

2.Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych

3.Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2006

4.Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa

5.Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

6.Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Punkty 2 - 6 (*.pdf)

 

7.Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

7.2. Przedszkola

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

8.Instytucje kultury (*.pdf)

 

9.Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (8.pdf)
10.Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie (*.pdf)

Lista wiadomości