logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU.

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za III kwartały 2007 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

49.993.469,15

39.871.312,19

79,75

Wydatki

52.679.500,17

35.255.510,01

66,92

Nadwyżka/ Deficyt

-2.686.031,02

4.615.802,18

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 39.871.312,19 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana 10.936.044,64zł(*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej 44.276,08zł (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia 144,32zł (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy 680.457,41zł (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące 20.609,55 zł.(*,pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 10.490,07zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 10.425,76zł(*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 35.404,25zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 34.996,30 zł. (*.pdf)

Ø      dochody budżetu Miasta 28.098.463,81zł (*.pdf)

 

Wydatki w wysokości 35.255.510,01 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana 13.615.136,79zł(*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej 7.614.710,49zł (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia 346.889,58zł (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy 1.272.541,87zł (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące 2.702.896,68zł (*,pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 2.434.905,74zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 1.872.478,08zł(*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 2.704.018,12zł (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 2.691.932,66zł (*.pdf)

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 91,04% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  5.486.177,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 80,41% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 4.845.637,95 zł,

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 76,67% planu.

Na planowaną kwotę 3.468.157,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  2.658.914,78 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 80,00% planu.

Na planowaną kwotę 3.413.515,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.730.916,91 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 66,44% planu.

Na planowaną kwotę 981.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  651.737,87zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,10% planu.

Na planowaną kwotę 981.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 687.705,86 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,26% planu.

Na planowaną kwotę 1.020.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 655.485,49 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,11% planu.

Na planowaną kwotę 1.020.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 704.948,73 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,05% planu.

Na planowaną kwotę 849.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 543.766,69 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,15% planu.

Na planowaną kwotę 849.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 578.626,20 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 65,92% planu.

Na planowaną kwotę 740.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  488.360,68 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,14% planu.

Na planowaną kwotę 740.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 504.846,13 zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,44%  planu.

Na planowaną kwotę 957.200,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  616.811,25 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 64,18% planu.

Na planowaną kwotę 957.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 614.363,84 zł,

Ø    Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 61.45% planu.

Na planowaną kwotę 705.500,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  433.552,48 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 67,15% planu.

Na planowaną kwotę 705.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 473.724,57 zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 67,73% planu.

Na planowaną kwotę 290.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  196.967,92 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 74,86% planu.

Na planowaną kwotę 290.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 217.681,45 zł,

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 79,03% planu.

Na planowaną kwotę 1.544.900,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.220.900,42 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.490.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 989.685,28 zł.

 

Lista wiadomości