logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU.

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za IV kwartał 2007 roku przedstawia się następująco:

 

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

51.046.122,76

51.926.617,15

101,72

Wydatki

53.507.016,00

50.781.506,35

94,91

Nadwyżka/ Deficyt

-2.460.893,24

1.145.110,80

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 51.926.617,15 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                        13.801.315,37 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                        61.321,23 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                        239,89 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                934.167,69 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                          27.958,91 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                         15.154,70 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                         20.812,85 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                        50.242,80 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                         52.060,96 zł,

Ø      dochody budżetu Miasta (*.pdf)                                                       36.963.342,75 zł.

 

Wydatki w wysokości 50.781.506,35 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø            Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                  20.814.988,79 zł,

Ø       Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                             10.768.132,98 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                 488.411,46 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                             1.641.560,13 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                      3.605.907,71 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                    3.347.318,69 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                    2.598.600,30 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                    3.817.802,70 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                    3.698.783,59 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartał przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 117,53% planu.

Na planowaną kwotę 6.225.850,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  7.317.419,01 zł.

 

 

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 117,53% planu.

Na planowaną kwotę 6.225.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 7.317.419,01 zł.

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 94,84% planu.

Na planowaną kwotę 3.748.157,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  3.554.692,84 zł.

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,78% planu.

Na planowaną kwotę 3.693.515,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.722.273,24 zł.

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         W dziale 801 przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,49% planu.

 Na planowaną kwotę 1.033.980,00 zł,  zrealizowano przychody w   wysokości  1.039.037,66 zł,

§         W dziale 801 koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,98% planu.

 Na planowaną kwotę 1.033.980,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.033.785,09 zł.

§         W dziale 854 przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu.

 Na planowaną kwotę 280,00 zł,  zrealizowano przychody w  wysokości  280,00 zł.

§         W dziale 854 koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu.

 Na planowaną kwotę 280,00 zł zrealizowano koszty w kwocie

 280,00 zł.

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         W dziale 801 przychody zostały zrealizowane w wysokości 101,39% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.440,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.142.121,18 zł.

§         W dziale 801koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,47% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.440,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.131.697,43 zł.

§         W dziale 854 przychody zostały zrealizowane w wysokości 46,88% planu.

Na planowaną kwotę 700,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 328,18 zł.

§         W dziale 854 koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,88% planu.

Na planowaną kwotę 700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 328,18 zł.

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         W dziale 801 przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,78% planu.

Na planowaną kwotę 877.400,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 884.236,61 zł.

§         W dziale 801 koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,46% planu.

Na planowaną kwotę 877.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 863.848,77 zł.

§         W dziale 854 przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,57% planu.

Na planowaną kwotę 560,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 552,00 zł.

§         W dziale 854 koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,57% planu.

Na planowaną kwotę 560,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 552,00 zł.

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         W dziale 801 przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,82% planu.

Na planowaną kwotę 763.950,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  762.568,32 zł.

§         W dziale 801 koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,86% planu.

Na planowaną kwotę 763.950,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 755.253,92 zł.

§         W dziale 854 przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,57% planu.

Na planowaną kwotę 1.050,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.035,00 zł.

§         W dziale 854 koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,57% planu.

Na planowaną kwotę 1.050,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.035,00 zł.

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 104,97%  planu.

Na planowaną kwotę 972.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.021.085,85 zł.

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,48% planu.

Na planowaną kwotę 972.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 938.493,45 zł.

 

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,12% planu.

Na planowaną kwotę 721.300,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  722.134,50 zł.

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,38% planu.

Na planowaną kwotę 721.300,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 716.860,30 zł.

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,96% planu.

Na planowaną kwotę 290.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  290.691,44 zł.

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,07% planu.

Na planowaną kwotę 290.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 288.083,62 zł.

 

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 101,15% planu.

Na planowaną kwotę 1.626.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.644.675,97 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,04% planu.

Na planowaną kwotę 1.531.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.500.984,52 zł.

 

 

Lista wiadomości