logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za III kwartały 2010 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

64.729.417,40

43.659.790,63

67,45

Wydatki

67.861.777,25

42.493.558,08

62,62

Nadwyżka/ Deficyt

-3.132.359,85

1.166.232,55

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 43.659.790,63 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                             10.389.504,36
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                            66.234,03
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                 1.047.977,13
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                              59.842,93
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                       159.873,33
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                         68.959,04
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                       157.232,28
 • dochody-ZSnr4.pdf                                                                                    153.935,53
 • Budżet Miasta Kościana                                                                           31.556.232,00

 

Wydatki w wysokości 42.493.558,08 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                             15.740.750,12
 • UM Kościana-dot.POKL "Na miejsca! Do życia! Gotowi! Start!                                    514.340,34
 • UM Kościana-dot.POKL "Smart Kids"                                                                    44.394,26
 • UM Kościana-dot.POIG "Internet Szerokopasmowy"                                                   3.416,67
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         8.880.119,64
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                  2.178.278,25
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                           3.041.016,77
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                      3.014.887,60
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                      2.290.887,05
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                      3.518.586,99
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                      3.266.880,39

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 84,86% planu.

Na planowaną kwotę 7.646.179,30 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 6.488.773,14 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,47% planu.

Na planowaną kwotę 7.594.662,30 zł zrealizowano koszty w kwocie 5.731.717,16 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 77,15% planu.

Na planowaną kwotę 3.892.713,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.003.355,34 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 73,58% planu.

Na planowaną kwotę 3.762.939,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.768.735,47 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 68,27% planu.

Na planowaną kwotę 1.313.961,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 897.004,75 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,89% planu.

Na planowaną kwotę 1.313.961,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 878.872,18 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,40% planu.

Na planowaną kwotę 1.372.791,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 884.009,44 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 63,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.372.791,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 870.563,82 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,32% planu.

Na planowaną kwotę 1.044.673,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 724.197,27 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 67,98% planu.

Na planowaną kwotę 1.044.673,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 710.147,68 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,55% planu.

Na planowaną kwotę 1.042.292,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 745.725,16 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,50% planu.

Na planowaną kwotę 1.042.292,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 713.961,06 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 79,14%  planu.

Na planowaną kwotę 1.319.727,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.044.456,75 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 74,75% planu.

Na planowaną kwotę 1.319.727,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 986.538,88 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 73,92% planu.

Na planowaną kwotę 822.219,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 607.806,32 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,93% planu.

Na planowaną kwotę 822.219,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 624.312,22 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 72,09% planu.

Na planowaną kwotę 420.330,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 303.031,25 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,86% planu.

Na planowaną kwotę 420.330,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 289.429,45 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 74,17% planu.

Na planowaną kwotę 1.712.578,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.270.166,87 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 67,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.777.775,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.193.537,79 zł.

 

Lista wiadomości