logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie nr 220 BMK z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana oraz z wykonania planu fin.Instytucji Kultury, Ośrodka Rehabilitacyjnego

treść zarządzenia (*.pdf)
Lista wiadomości