logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2012 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2012 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

69.151.545,85

68.596.663,56

99,20

Wydatki

69.615.567,02

66.734.871,29

95,86

Nadwyżka/ Deficyt

-464.021,17

1.861.792,30

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 68.596.663,56 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                                          16.710.392,76

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                        151.999,88

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                               1.865.262,05

I Liceum Ogólnoksztalcące                                                                                           164.629,48

Zespół Szkół nr 1                                                                                                     209.264,06

Zespół Szkół nr 2                                                                                                     113.854,66

Zespół Szkół nr 3                                                                                                     363.475,46

Zespół Szkół nr 4                                                                                                     273.977,29

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                                    246.714,76

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                                    251.756,03

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                                    218.277,22

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                                    109.595,05

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                                47.917.464,86

 

Wydatki w wysokości 66.734.871,29 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                                          17.648.542,16

Urząd Miejski Kościana - "Kościański Trakt Rekreacyjny"                                                     3.032.113,36

Urząd Miejski Kościana - "Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"                           696.328,71

Urząd Miejski Kościana - Instytut Młodego Człowieka                                                             95.000,00

Urząd Miejski Kościana - Istytut Młodego Człowieka 2"                                                           89.527,00

Urząd Miejski Kościana - POIG Internet szerokopasmowy                                                        13.927,60

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                    13.604.812,18

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                3.396.825,67

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                         4.488.270,11

Zespół Szkół nr 1                                                                                                    4.527.349,93

Zespół Szkół nr 2                                                                                                    3.208.321,77

Zespół Szkół nr 3                                                                                                    5.646.081,59

Zespół Szkół nr 4                                                                                                    5.086.637,19

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                                   1.579.369,35

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                                   1.387.340,02

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                                   1.101.094,14

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                                   1.133.330,51

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 109,43% planu.

Na planowaną kwotę 7.864.338,22 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 8.605.808,93 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 88,07% planu.

Na planowaną kwotę 8.420.199,22 zł zrealizowano koszty w kwocie 7.415.929,62 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 96,57% planu.

Na planowaną kwotę 2.227.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.151.420,87 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,45% planu.

Na planowaną kwotę 2.227.291,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.192.680,55 zł,

 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,60%  planu.

Na planowaną kwotę 1.157.880,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.187.961,92 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,54% planu.

Na planowaną kwotę 1.157.880,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.129.428,96 zł,

 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,07% planu.

Na planowaną kwotę 861.815,69 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 862.398,56 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,70% planu.

Na planowaną kwotę 861.815,69 zł zrealizowano koszty w kwocie 859.255,08 zł,

 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 89,89% planu.

Na planowaną kwotę 366.380,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 329.324,84 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 88,15% planu.

Na planowaną kwotę 366.380,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 322.980,84 zł,

 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,95% planu.

Na planowaną kwotę 1.884.778,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.883.900,09 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,45% planu.

Na planowaną kwotę 1.884.778,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.855.592,77 zł.

 

Lista wiadomości