logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za III kwartały 2008 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

55.550.393,63

45.678.537,27

82,23

Wydatki

55.492.235,38

35.382.306,72

63,76

Nadwyżka/ Deficyt

58.158,25

10.296.230,55

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 28.397.810,83 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                        13.798.351,47 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                        47.287,69 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                        176,21 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                795.838,34 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                           16.099,33 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                         10.133,71 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                         14.042,12 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                       38.934,75 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                         47.860,32 zł,

Ø      Budżet Miasta Kosciana (*.pdf)                                                        30.909.813,33 zł.

 

Wydatki w wysokości 22.929.087,22 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                     13.563.284,40 zł,

Ø      Urząd Miejski Kościana - (*.pdf) dot. „Programu Operacyjnego         21.131,78 zł,

            Kapitał Ludzki”

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                   7.748.979,83 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                 364.194,70 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                             1.210.806,55 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                      2.548.114,25 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                    2.443.008,32 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                    1.974.816,44 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                   2.886.374,68 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                    2.621.595,77 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartał przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 88,98% planu.

Na planowaną kwotę 6.290.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 5.597.403,25 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 80,85% planu.

Na planowaną kwotę 6.290.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 5.085.862,27 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 79,66% planu.

Na planowaną kwotę 3.482.970,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.774.690,78 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 82,94% planu.

Na planowaną kwotę 3.327.307,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.759.502,11 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 74,35% planu.

Na planowaną kwotę 1.043.503,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 775.826,94 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,01% planu.

Na planowaną kwotę 1.043.503,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 782.719,18 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,52% planu.

Na planowaną kwotę 1.049.097,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 750.276,01 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,66% planu.

Na planowaną kwotę 1.049.097,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 762.250,12 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,40% planu.

Na planowaną kwotę 876.337,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 625.732,71 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 73,16% planu.

Na planowaną kwotę 876.337,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 641.143,88 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 70,05% planu.

Na planowaną kwotę 782.222,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 547.952,78 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,48% planu.

Na planowaną kwotę 782.222,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 551.291,05 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 72,17%  planu.

Na planowaną kwotę 1.088.097,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  785.326,88 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 71,86% planu.

Na planowaną kwotę 1.088.097,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 781.890,29 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 63,34% planu.

Na planowaną kwotę 769.059,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 487.132,50 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,82% planu.

Na planowaną kwotę 769.059,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 513.904,37 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 61,76% planu.

Na planowaną kwotę 342.108,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 211.271,64 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,45% planu.

Na planowaną kwotę 342.108,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 234.174,43 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 82,16% planu.

Na planowaną kwotę 1.490.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.224.914,13 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,23% planu.

Na planowaną kwotę 1.490.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.076.753,72 zł.

 

 

Lista wiadomości